Hvad er dragracing ?

I dragracing skelner vi mellem dragracing og streetrace.

Dragracing
Dragracing er en accelerationskonkurrence på en opmålt strækning. Der køres med to biler fra stillestående start. Standardstrækningerne er ¼ engelsk mile (402,33 m) og 1/8 engelsk mile (201,17 m) eller en anden defineret strækning over 60 fod (18m.)

Et dragracing-arrangement består af kvalificering og eliminering. Efter endt kvalificering placeres de bedste kørere i hver klasse i et skema kaldet en stige. Derefter deltager de i elimineringen.

I elimineringen starter man også parvis, og den som kommer først over stregen vinder uanset tid og hastighed. Dog skal der i visse kategorier tages hensyn til ”breakout”.

 

I Dragracing køres der i mange forskellige klasser:

Junior dragster: Er man mellem 10 og 16 år kan man køre junior-dragsters med topfart på op til 100 km/t på 1/8 mile.

Super Street, Super Gas og Super Comp: Modificerede standardbiler og dragsters, der kører på faste idealtider, der ikke må overskrides.

Competion: Specialbyggede racerbiler.

Top Methanol: Specialbyggede dragsters/Funny Cars, der kører på methanol.

Top fuel: Specialbyggede dragsters/Funny Cars, der kører på nitrometan.
Udover de ovennævnte klasser køres der i andre klasser, som er tilegnet til nogle bestemte løbsserier, som typisk har sit udspring i Sverige.

Hvor foregår det?
I udlandet har man specialbyggede “drag-strips”. I Danmark afvikles kun dragracing-løb på flyvepladser. Der har været kørt på Lindtorp ved Holstebro, Sindal i Nordjylland og på Flyvestation Vandel ved Billund. Men der er mange muligheder, også som dansker, for at dyrke dragracing i Sverige, Tyskland og England. Den nærmeste bane er ved havnen i Malmø.

Hvordan kommer jeg i gang?
Man melder sig ind i klubben og opnår licens gennem teoretisk og praktisk kursus med efterfølgende baneprøve.

Krav til personlig udrustning og køretøj
Kravene er forskellige i de forskellige kategorier og fremgår af DASU’s reglement.

Streetrace
Streetrace er en accelerationskonkurrence der afvikles på en lige asfaltvej/bane, der opmåles efter standardstrækningerne hhv. 1/4 mile (402,33 m) og 1/8 mile (201,17 m) eller en anden defineret strækning over 60 fod (18m.). Der køres med to biler ad gangen fra stillestående start.

Streetrace kan arrangeres for biler, som ikke kører hurtigere end 11 sekunder på 1/4 mile (7,00 sekunder på 1/8 mile). Endvidere er det et krav, at bilerne er indregistrerede.

Et streetrace-arrangement kan bestå af kvalificering og eliminering. Efter endt kvalificering placeres de bedste kørere i hver klasse i et skema kaldet en stige. Derefter deltager de i elimineringen. I elimineringen starter man også parvis, og den som kommer først over stregen vinder uanset tid og hastighed, forudsat at der ikke er tyvstartet.

Et Streetrace arrangement kan også afvikles på en lidt mere simpel måde uden kvalificering og eliminering. Streetrace kan derfor også være to konkurrenter som gerne vil prøve hinanden af, og hvert heat kan derfor afvikles uden kvalificering og uden yderligere konkurrence.

 

Kilde: dasu.dk

 

Powered by WordPress