Velkommen

Resultat af afholdt
Ekstraordinær generalforsamling d. 1/12.2018

Dragracing.dk har afholdt ekstraordinær generalforsamling, eneste punkt på dagsordenen var, valg af ny bestyrelse.
Mødet foregik i god ro og orden.

En ny bestyrelse er nu valgt enstemmigt og den består af:
Formand Lene Jensen
Kasserer Joan Lynegaard Larsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Bo Johansen – Garth Haworth – Ole B. Kristoffersen – Rene Scholtz.


Bestyrelsen skal nu konstituerer sig selv med næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant.
Denne bestyrelse skal nu fungerer frem til den ordinære generalforsamling i marts måned 2019.
Vi ser frem til et positivt samarbejde .

 

Powered by WordPress