Bestyrelse

Pr. 26.03.2023   

Formand


Lene Jensen
E-mail:  lene@dragracing.dk

Bestyrelsesmedlem


Conny Street 
E-mail: conny@dragracing.dk 

Kasserer


Anette Kjehr
E-mail: anette@dragracing.dk

Bestyrelsesmedlem

Søren Jensen
E-mail: sj@dragracing.dk

Bestyrelsesmedlem

Peter (Pede) Larsen
E-mail: peter@dragracing.dk

 

SuppleantKasper Lionborg

 

 

 

Klubbens Bank
Reg – Konto nummer:  1551 – 0010075386
Klubbens Giro Nummer :  1007 5386
Klubbens Mobile Pay nr.:  61234

 

 

Powered by WordPress