Velkommen

Focus på teknisk kontrol, en del af vores 2020 plan.

Det er vores håb, at vores kørere for fremtiden stolt vil vise en danske vognbog frem, når I repræsenterer dansk dragracing i udlandet. Vi forventer at med vores nye tekniske setup og de aftaler som vi har indgået med vores nabolande, at jeres deltagelse i udenlandske events til at blive nemmere.
Læs mere om det i følgende dias.
Download endvidere det nye tekniske reglement på:
https://www.dasu.dk/reglementer/#/reglement-8-dragracing
eller
https://www.dropbox.com/…/219yz0…/AACLsS7STaApKT75ttEuavC3a…

 

Kontingent opkrævninger udsendt pr. e-mail

Idag d. 10/1.19 har vi udsendt 2019 kontingent opkrævninger på e-mail.
Tjek evt.  din “SPAM” mappe, hvis du ikke har modtaget din.

 

 

Resultat af afholdt
Ekstraordinær generalforsamling d. 1/12.2018

Dragracing.dk har afholdt ekstraordinær generalforsamling, eneste punkt på dagsordenen var, valg af ny bestyrelse.
Mødet foregik i god ro og orden.

En ny bestyrelse er nu valgt enstemmigt og den består af:
Formand Lene Jensen
Næstformand Bo Johansen
Kasserer Joan Lynegaard Larsen
Bestyrelsesmedlemmer   Ole B. Kristoffersen – Rene Scholtz.
Suppleant: Garth Haworth


Bestyrelsen  konstituerede sig selv med næstformand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant,
på første bestyrelsesmøde.
Denne bestyrelse skal nu fungerer frem til den ordinære generalforsamling i marts måned 2019.
Vi ser frem til et positivt samarbejde .

 

Powered by WordPress